Onderwijsconsulenten

Verbinden kind, ouder en professional

Sinds de inwerkingtreding van de Wet Passend Onderwijs op  
1 augustus 2014 zijn de Onderwijsconsulenten inzetbaar bij problematiek rond plaatsing, schorsing, verwijdering van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Ook proberen onderwijsconsulenten oplossingen te vinden voor kinderen die langdurig thuiszitten zonder uitzicht op een onderwijsplaatsing.
Onderwijsconsulenten kunnen ouders/verzorgers, scholen en samenwerkingsverbanden onafhankelijk adviseren en begeleiden bij onderwijskwesties rond een kind met een handicap, ziekte of stoornis.
 

Uitgelichte pagina's

Vanwege een grote vraag naar onderwijsconsulenten in de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland zijn onderwijsconsulenten op korte termijn hier niet beschikbaar. Houd rekening met een wachttijd van meerdere weken.

Per 25 mei 2018 moeten organisaties (scholen, artsen etc.) voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Gegevens worden beter beschermd en cliënten krijgen meer rechten en meer zeggenschap. Wij hebben hierom ons 
privacyreglement aangepast.

Jaarrapport Onderwijsconsulenten 2016-2017 is uit!

Heeft u algemene vragen over het onderwijs of onderwijsgerelateerde kwesties, dan kunt u contact opnemen met de informatielijn van Ouders & Onderwijs via 0800-5010.