Onderwijsconsulenten

Onderwijsconsulenten kunnen ouders/verzorgers en scholen onafhankelijk adviseren en begeleiden bij onderwijskwesties rond een kind met een handicap, ziekte of stoornis.

Sinds de inwerkingtreding van de Wet Passend Onderwijs op  
1 augustus 2014 zijn de Onderwijsconsulenten inzetbaar bij problematiek rond plaatsing, schorsing, verwijdering van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Ook proberen onderwijsconsulenten oplossingen te vinden voor kinderen die langdurig thuiszitten zonder uitzicht op een onderwijsplaatsing.
 

Uitgelichte pagina's

Let op!
Vanwege het grote aantal aanmeldingen kunnen wij momenteel niet garanderen dat aanmelders binnen twee werkdagen worden teruggebeld voor een intakegesprek. Wij verzoeken alle aanmelders zoveel mogelijk gebruik te maken van ons digitale aanmeldingsformulier.
In de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland zijn onderwijsconsulenten niet meer op korte termijn beschikbaar, houd rekening met een wachttijd van meerdere weken.

Heeft u algemene vragen over het onderwijs of onderwijsgerelateerde kwesties, dan kunt u contact opnemen met de informatielijn van Ouders & Onderwijs via 0800-5010.