Onderwijsconsulenten

Verbinden kind, ouder en professional

Sinds de inwerkingtreding van de Wet Passend Onderwijs op  
1 augustus 2014 zijn de Onderwijsconsulenten inzetbaar bij problematiek rond plaatsing, schorsing, verwijdering van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Ook proberen onderwijsconsulenten oplossingen te vinden voor kinderen die langdurig thuiszitten zonder uitzicht op een onderwijsplaatsing.
Onderwijsconsulenten kunnen ouders/verzorgers, scholen en samenwerkingsverbanden onafhankelijk adviseren en begeleiden bij onderwijskwesties rond een kind met een handicap, ziekte of stoornis.
 

Uitgelichte pagina's

In de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland zijn onderwijsconsulenten niet meer op korte termijn beschikbaar, houd rekening met een wachttijd van meerdere weken.

Vacature Onderwijsconsulent Zuid-Oost Gelderland: https://onderwijsconsulenten.nl/vacatures/

Vacature Onderwijsconsulent zuidoost Noord-Brabant, Eindhoven en omgeving: https://onderwijsconsulenten.nl/vacatures/

Jaarrapport Onderwijsconsulenten 2016-2017 is uit!

Heeft u algemene vragen over het onderwijs of onderwijsgerelateerde kwesties, dan kunt u contact opnemen met de informatielijn van Ouders & Onderwijs via 0800-5010.