Onderwijsconsulenten

Verbinden kind, ouder en professional

Sinds de inwerkingtreding van de Wet Passend Onderwijs op  
1 augustus 2014 zijn de Onderwijsconsulenten inzetbaar bij problematiek rond plaatsing, schorsing, verwijdering van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Ook proberen onderwijsconsulenten oplossingen te vinden voor kinderen die langdurig thuiszitten zonder uitzicht op een onderwijsplaatsing.
Onderwijsconsulenten kunnen ouders/verzorgers, scholen en samenwerkingsverbanden onafhankelijk adviseren en begeleiden bij onderwijskwesties rond een kind met een handicap, ziekte of stoornis.

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn werken Onderwijsconsulenten en Ouders & Onderwijs vanaf 27 augustus 2018 met een gezamenlijk belmenu. Dit belmenu is erop gericht vragen/verzoeken zo snel en accuraat mogelijk te kunnen behandelen. Het overdragen van persoongegevens tussen Onderwijsconsulenten en Ouders & Onderwijs vindt alleen plaats waar nodig, binnen de kaders van de privacywetgeving en met uitdrukkelijke toestemming van de beller. Voor meer informatie over Ouders & Onderwijs zie www.oudersonderwijs.nl.

Uitgelichte pagina's

Vacatures onderwijsconsulent Den-Haag - Leiden e.o., Ede-Arnhem-Nijmegen e.o. en Limburg. Zie onze vacaturepagina voor meer informatie.

Vanwege een grote vraag naar onderwijsconsulenten in de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland zijn onderwijsconsulenten op korte termijn hier niet beschikbaar. Houd rekening met een wachttijd.

Per 25 mei 2018 moeten organisaties (scholen, artsen etc.) voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Gegevens worden beter beschermd en cliënten krijgen meer rechten en meer zeggenschap. Wij hebben hierom ons  privacyreglement en cookieverklaring aangepast.

Jaarrapport Onderwijsconsulenten 2016-2017 is uit!

Heeft u algemene vragen over het onderwijs of onderwijsgerelateerde kwesties, dan kunt u contact opnemen met de informatielijn van Ouders & Onderwijs via 0800-5010.