Advies en bemiddeling

Een onderwijsconsulent kan onafhankelijk advies geven over de onderwijsplaatsingsmogelijkheden van een leerling. Tevens kan een onderwijsconsulent bemiddelen in conflictsituaties rondom de ondersteuning van een leerling met extra ondersteuningsbehoefte op school (primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en MBO).

Een onderwijsconsulent is niet inzetbaar als het gaat om doublure of niveaubepaling voortgezet onderwijs.

Een onderwijsconsulent kan in beginsel worden ingezet wanneer de onderstaande stappen zijn doorlopen:

  • Een gesprek voeren met de leerkracht, en als dat niets oplevert een gesprek met de directie van de school;
  • Contact opnemen met het samenwerkingsverband.
Naast het inschakelen van een onderwijsconsulent bestaat de mogelijkheid om:
  • Een klacht in te dienen bij de school (voor de procedure kunt u de schoolgids van de school van uw kind raadplegen);
  • Een klacht in te dienen bij de Geschillencommissie Passend onderwijs.
In de kantlijn aan de linkerkant vindt u een aantal thema’s met aanvullende informatie.