Langdurig thuiszitten

Eén van de doelstellingen van Passend onderwijs is het verminderen van het aantal thuiszitters.

Bij het in werking treden van Passend onderwijs (1 augustus 2014) hebben de schoolbesturen daarom een zorgplicht gekregen. Dat betekent dat scholen ervoor moeten zorgen dat iedere leerling die op hun school zit, of zich bij de school aanmeldt een passende onderwijsplek binnen het samenwerkingsverband krijgt. De gegevens van de samenwerkingsverbanden kunt u op de website van Passend onderwijs vinden.

Een onderwijsconsulent kan worden ingeschakeld wanneer een leerling langer dan 4 weken geen onderwijs kan volgen vanwege een schorsing of verwijdering en geen uitzicht heeft op een passende onderwijsplek op korte termijn.