Leerplicht

Kinderen zijn leerplichtig vanaf de leeftijd van 5 jaar tot de leeftijd van 16 jaar. Dit betekent dat de ouders van deze leerlingen verplicht zijn om hun kinderen op school in te schrijven en dat de kinderen ook echt naar school moeten gaan. Dit geldt voor alle kinderen in Nederland, bijvoorbeeld ook voor kinderen van asielzoekers. 

Kinderen moeten vanaf uiterlijk de eerste schooldag van de nieuwe maand nadat zij vijf jaar zijn geworden naar school. De leerplicht duurt tot en met het einde van het schooljaar waarin het kind 16 jaar is geworden (een schooljaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli). Als het kind minimaal 12 volledige schooljaren naar school is geweest, is de leerplicht ook afgelopen. Een groep overslaan telt ook mee als volledig schooljaar.

In sommige gevallen is vrijstelling van de leerplicht mogelijk.

Jongeren die na hun 16e nog geen startkwalificatie hebben, hebben kwalificatieplicht en moeten tot hun 18e volledig dagonderwijs volgen. Eventueel kan leren en werken worden gecombineerd door het volgen van een beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Een startkwalificatie is (minimaal) een diploma HAVO, VWO of MBO (niveau 2 of hoger).

Voor meer informatie over de leerplicht kunt u de website van INGRADO bekijken.