Maatwerk binnen de leerplichtwet

Voor leerlingen die (tijdelijk) niet voltijds naar school kunnen, kan een beroep worden gedaan op de Leerplichtwet.

Voor meer informatie over maatwerk verwijzen wij u naar deze pagina van het Steunpunt Passend Onderwijs: Steunpunt Passend Onderwijs