Nog niet leerplichtig

Voor leerlingen die nog niet leerplichtig zijn (dat zijn kinderen die jonger zijn dan 5 jaar) kan in sommige gevallen ook een onderwijsconsulent worden ingeschakeld wanneer u problemen ondervindt bij het vinden van een passende onderwijsplek.

Voordat u een onderwijsconsulent inschakelt, probeert u zelf uw kind te plaatsen bij de school van uw keuze. Die school heeft na aanmelding de zorgplicht en moet onderzoeken of uw kind daar geplaatst kan worden.
De zorgplicht geldt ook voor leerlingen van drie jaar of ouder die aangemeld worden op een school. Indien u er met de school en na betrokkenheid van het samenwerkingsverband niet uitkomt, kunt u een onderwijsconsulent inschakelen. Neem daarvoor contact op met ons via ‘aanmelden’. Een intakemedewerker zal naar aanleiding van een aanmelding altijd binnen twee werkdagen contact opnemen om na te gaan of de inzet van een onderwijsconsulent mogelijk is. Voor meer informatie over de leerplicht kunt u op deze pagina kijken.