Loverboy / misbruik / mishandeling

Slachtoffers van misbruik, loverboys en/of mishandeling kunnen grote problemen ondervinden bij het verwerken van het misbruik of de mishandeling en het voortzetten van hun leven. Ze kunnen vastlopen op school of moeten vanwege hun eigen veiligheid plotseling van school af. Ze kunnen ondersteuning nodig hebben bij het verwerken van trauma’s opgelopen door het misbruik of de mishandeling. 

Fier is een organisatie die hulp biedt aan slachtoffers, getuigen en plegers van geweld in afhankelijkheidsrelaties; geweld dat plaatsvindt in relaties, bijvoorbeeld huiselijk geweld, kindermishandeling, loverboy-problematiek, mensenhandel of eerwraak. Als u hulp nodig heeft, kunt u met Fier contact opnemen. Fier is iedere dag, 24 uur per dag telefonisch en per mail bereikbaar. Ook is er de mogelijkheid om (anoniem) te chatten via chatmetfier (ma-vr van 19.00 uur tot 6.00 uur en za-zo van 22.00 tot 06.00 uur).

Onderwijsconsulenten kunnen hulp bieden bij het oplossen van onderwijsproblemen die voortvloeien uit een misbruik-, loverboy- of mishandelingsverleden. De onderwijsconsulenten kunnen bijvoorbeeld helpen bij het vinden van een veilige onderwijsplek waar de leerling een nieuwe start kan maken of bij het realiseren van een maatwerkoplossing, bijvoorbeeld in combinatie met behandeling of bij het weer ingroeien in het onderwijs.