Pesten

Scholen zijn wettelijk verplicht om pesten aan te pakken. Als uw kind gepest wordt kunt u daarover in gesprek gaan met de leerkracht.

Wanneer u van mening bent dat er door de school onvoldoende wordt gedaan om het pesten terug te dringen, dan kunt u een klacht indienen (kijk voor de procedure in de schoolgids van de school van uw kind). Wanneer u zich ook na het indienen van een klacht niet gehoord voelt door de school, kunt u ook een melding doen bij de Kinderombudsman. Meer informatie over waar u terecht kunt in geval van pesten vindt u in de  infographic van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (zie hieronder). Kijk ook eens op de website van School en Veiligheid.

In sommige gevallen is er sprake van een dergelijke ernstige vorm van pesten dat een kind niet langer meer naar de huidige school durft of kan gaan. Ouders en school moeten dan samen zoeken naar een passende oplossing, bijvoorbeeld op een andere school. Wanneer dit niet lukt, kan een onderwijsconsulent ondersteuning bieden en meehelpen bij het vinden van een nieuwe, veilige en passende onderwijsplek.