Van behandeling naar onderwijs

Kinderen en jongeren die in behandeling zijn bij een zorginstelling ontvangen indien mogelijk ook onderwijs. Onderwijs is dan gekoppeld aan de behandeling. 

Wanneer de leerling uitbehandeld is, wordt ook de onderwijsplaats bij de behandelsetting beëindigd. Dit betekent dat de leerling weer terug moet naar de school waar hij of zij zat voordat de behandeling startte, of dat er een andere passende school gezocht moet worden.

Wij adviseren om tijdig op zoek te gaan naar een passende onderwijsplek voor een leerling die uit een behandelsetting komt. Start hier ruim voor het aflopen van de behandeling mee. Ouders kunnen dit het beste samen met de behandelaar doen, omdat de behandelaar goed weet wat de leerling nodig heeft om zich staande te houden in het onderwijs.

Wanneer het ouders en/of behandelaar niet lukt om een passende onderwijsplek te vinden na behandeling, dan kunnen de onderwijsconsulenten hulp bieden. De onderwijsconsulenten kunnen adviseren wat een passende plek voor dit specifieke kind kan zijn en kan ook bemiddelen naar plaatsing. Het is dan wel belangrijk dat er zicht is op wanneer de behandeling zal eindigen. Als de behandeling al beëindigd is en er nog geen passende plek gevonden is, wordt aanbevolen om direct een onderwijsconsulent in te schakelen.

Lees Werkwijzer 7 : Van school naar school! Succesvolle aanpak van de doorplaatsingsproblematiek na onderwijs in het kader van behandeling.