Van jeugddetentie naar onderwijs

Jongeren die in jeugddetentie zitten zijn strafrechtelijk geplaatst in een justitiële jeugdinrichting (JJI).

Er zijn twee typen inrichtingen: een opvanginrichting en een behandelinrichting (een combinatie is ook mogelijk). Een behandelinrichting is bedoeld voor jongeren met een ontwikkelingsstoornis of ernstige gedragsstoornis die een misdrijf hebben gepleegd. De behandeling is gericht op het voorkomen, verminderen of opheffen van problemen. In een opvangrichting staan (her)opvoeding en terugkeer in de maatschappij centraal. Jongeren leren er sociale en praktische vaardigheden (zoals het omgaan met boosheid en met geld).

In detentie krijgen de jongeren onderwijs en vorming. Er is een Scholings- en Trainingsprogramma waar jongeren gebruik van kunnen maken. Daarnaast begeleiden justitiele inrichtingen, reclasseringsinstellingen en reintegratiebureaus de jongeren bij de arbeidsintegratie. Kijk voor meer informatie over jeugddetentie op de website van KCCO.

Na detentie komen de jongeren terug in de maatschappij. Ze moeten dan aan het werk of naar school. In het onderwijs lopen zij regelmatig tegen problemen aan. Scholen durven de jongere niet aan te nemen vanwege zijn of haar (strafrechtelijke) verleden en de school waar de leerling op zat voordat hij of zij in detentie ging neemt de leerling niet altijd terug. Het is belangrijk dat de jongeren snel weer naar school kunnen en op die manier perspectief kunnen krijgen op een goede toekomst. Onderwijsconsulenten kunnen helpen wanneer het jongeren en hun ouders of jeugdreclasseerder niet lukt om een passende onderwijsplek te vinden waar de jongere kan worden aangenomen. U kunt daarvoor een aanmelding doen via de aanmeldpagina

De Rijksoverheid werkt aan een maatregel die jongeren van 12 tot 23 jaar bij een veroordeling straks opgelegd kunnen krijgen, die ervoor zorgt dat ze weer naar school gaan om hun diploma te halen: terbeschikkingstelling aan het onderwijs (tbo-maatregel). Hiermee zou kunnen worden voorkomen dat de jongere zich opnieuw schuldig maakt aan een strafbaar feit en het vergroot de kans op werk. De maatregel dwingt de jongere om naar school te gaan zodat hij of zij onderwijs kan blijven volgen en een opleiding kan afronden. De jongere krijgt hierbij extra begeleiding van school en jeugdreclassering. U kunt hier meer over lezen op de website van de Rijksoverheid