Ontwikkelingsperspectief

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, stelt de school een ontwikkelingsperspectief op. De school doet dit binnen 6 weken nadat de leerling is toegelaten. 

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, stelt de school een ontwikkelingsperspectief op. De school doet dit binnen 6 weken nadat de leerling is toegelaten. De school voert op overeenstemming gericht overleg met de ouders over het ontwikkelingsperspectief. Scholen in het voortgezet onderwijs betrekken bij voorkeur ook de leerling zelf hierbij. Als de leerling meerderjarig en handelingsbekwaam is, is dit zelfs verplicht. In het ontwikkelingsperspectiefplan worden de doelen van het onderwijs vastgelegd, de onderbouwing daarvan en de ondersteuning die de leerling krijgt. De school evalueert het ontwikkelingsperspectiefplan ten minste één keer per schooljaar.

De school is verplicht een ontwikkelingsperspectief op te stellen voor:
  • Leerlingen die extra ondersteuning krijgen in het regulier basis- of voortgezet onderwijs
  • Leerlingen in het speciaal basisonderwijs
  • Leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs
  • Leerlingen in het praktijkonderwijs

Reguliere basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs hoeven geen ontwikkelingsperspectief op te stellen voor leerlingen die ondersteuning krijgen die in het basisondersteuningsaanbod zit, zoals begeleiding bij dyslexie of kortdurende remedial teaching.

Kijk voor meer informatie over het ontwikkelingsperspectief op de website Passend onderwijs.