Toelaatbaarheidsverklaring

Voor toelating tot het speciaal onderwijs, speciaal voortgezet onderwijs en speciaal basisonderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. 

De toelaatbaarheidsverklaring wordt afgegeven door het samenwerkingsverband in de regio. Op de website Passend Onderwijs kunt u informatie vinden over de procedure rondom het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring. U kunt op deze website ook de gegevens van alle samenwerkingsverbanden vinden. 

Verschil SBO en SO

Het speciaal basisonderwijs is een vorm van regulier onderwijs voor leerlingen die zich op het “normale” reguliere onderwijs niet optimaal ontwikkelen. Het gaat hierbij echter om lichtere problematiek dan waar leerlingen op het SO mee te maken hebben. Leerlingen op het SBO hebben vaak te maken met leer- en ontwikkelingsachterstanden, waar op het SO de grootste groep leerlingen een gediagnosticeerde stoornis heeft (bijv. ADHD, ASS, ODD).