Schorsing en verwijdering

Een school kan uw kind schorsen of verwijderen. Als uw kind wordt geschorst dan mag hij of zij tijdelijk geen lessen volgen en niet op school komen. De school mag uw kind maximaal 1 week (5 schooldagen) schorsen. 

Scholen voor primair en voortgezet onderwijs zijn verplicht het aan de inspectie te melden als zij een leerling langer dan één dag schorsen of het voornemen hebben een leerling te verwijderen. In de schoolgids vindt u informatie over de procedure rond schorsing en verwijdering en hoe u tegen een schorsing of verwijdering bezwaar kunt maken.

Bij een schorsing kunt u bezwaar maken of een klacht indienen bij het schoolbestuur. Levert dit niets op, dan kunt u naar de rechter stappen. Bij een openbare school gaat u naar de bestuursrechter, bij een bijzondere school gaat u naar de civiele rechter.

Een school kan ook besluiten om een leerling te verwijderen, bijvoorbeeld als de school de benodigde speciale zorg niet kan bieden, wanneer de leerling voortdurend agressief is of wanneer er ernstige conflicten zijn. De school is daarbij verplicht om het verhaal van de ouders en de leerkracht aan te horen. Daarna mag de school een besluit nemen over de verwijdering. Wanneer de school besluit om uw kind te verwijderen, dan moet de school u hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. U kunt vervolgens bezwaar indienen. De school moet binnen vier weken reageren op het bezwaar. Indien het besluit naar aanleiding van het bezwaar niet wordt herzien, kunt u naar de rechter. Bij een openbare school is dat de bestuursrechter, bij een bijzondere school de civiele rechter.

Het schoolbestuur mag uw kind pas verwijderen als er een nieuwe school voor uw kind is gevonden die bereid is om uw kind toe te laten.

Voor de wettelijke kaders rondom schorsen en verwijderen, kunt u deze notitie van Ingrado bekijken.