Vervolgonderwijs

Leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte stromen voor een deel uit naar vervolgonderwijs.

In het vervolgonderwijs is er geen onderscheid tussen speciaal en regulier onderwijs, zoals er wel in primair en voortgezet onderwijs is. Leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte kunnen moeilijkheden van uiteenlopende aard ondervinden binnen het vervolgonderwijs. Door te klikken op de links in de linkerkantlijn vindt u meer informatie over MBO, HBO en Universiteit.

Kijk ook op Startstuderen. Deze website heeft minister Bussemaker in maart 2014 met scholieren- en studentenorganisaties gelanceerd. Scholieren kunnen hier met al hun vragen over studeren terecht.