HBO en Universiteit

De onderwijsconsulenten zijn niet bevoegd om te bemiddelen en te adviseren binnen het hoger onderwijs. Op Hogescholen en Universiteiten zijn onderwijsconsulenten dus niet inzetbaar.

Studenten met een beperking kunnen tijdens hun studie regelmatig belemmeringen ondervinden. Daardoor is het voor hen soms lastig om hun studie goed af te ronden. Mocht u of uw kind tegen problemen in het hoger onderwijs aanlopen, gerelateerd aan een handicap of stoornis, dan raden wij u aan dit bespreekbaar te maken binnen de opleiding, bijvoorbeeld bij een decaan, studieadviseur of studieloopbaanbegeleider. In de meeste gevallen is op de website van de betreffende instelling te vinden hoe men omgaat met studenten met een beperking en met wie u in dergelijke gevallen contact op kan nemen.

Voor algemene informatie kunt u kijken op de website van het Expertisecentrum handicap + studie. Het Expertisecentrum handicap + studie ondersteunt hogescholen en universiteiten bij het toegankelijk maken van onderwijs voor studenten met een functiebeperking. Handicap + studie biedt beleidsmakers, docenten, studenten en studieadviseurs praktische tips en informatie over studeren met een functiebeperking zodat studenten minder gauw vastlopen en meer succes hebben tijdens hun studie. Op de website is onder andere informatie te vinden over:

  • Rechten en financiën
  • Onderwijsinstellingen
  • Instroom
  • Begeleiding
  • Toegankelijkheid
  • Beleid en accreditatie
  • Functiebeperkingen