Voor professionals

De onderwijsconsulenten zijn bedoeld om ouders en scholen te ondersteunen. Ook als betrokken professional kunt een aanmelding doen bij een onderwijsconsulent met een verzoek advies en/of bemiddeling. Het is daarbij wel van belang dat de ouders van het kind daarvoor toestemming hebben gegeven.

Zonder toestemming van de (gezaghebbende) ouders mogen wij, in verband met privacywetgeving, het kind niet bespreken en kunnen we dus ook geen onderwijsconsulent inschakelen. 

De onderwijsconsulenten zijn een tweedelijnsvoorziening, dat betekent dat zij pas in beeld kunnen komen wanneer de eerstelijn niets (meer) kan betekenen (bekijk ook onze pagina aanmelden).

Via de rode knoppen aan de linkerkant van deze pagina vindt u publicaties van de onderwijsconsulenten, zoals jaarverslagen, brochures en werkwijzers. Op de pagina advies en bemiddeling vindt u ook per onderwerp diverse handreikingen van onderwijsconsulenten of andere organisaties waar u ook als professional uw voordeel mee kunt doen.

Waar kunt u als professional terecht als u (nog) niet bij de onderwijsconsulenten terecht kunt?

Voor ondersteuningsvragen met betrekking tot een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte kunt u terecht bij het zorg- en adviesteam van de school en/of het samenwerkingsverband waar de school van de leerling onder valt. Bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling kunt u terecht bij Veilig Thuis. http://www.vooreenveiligthuis.nl/