Brochures

Er zijn diverse brochures en checklists beschikbaar.

 • Onze algemene informatiebrochure Download
 • Ouders van zorgleerlingen die een school voor voortgezet onderwijs moeten kiezen, kunnen hier informatie en tips vinden: Checklist: Op je plaats in het VO of VSO?!   Download
 • Uw eigen checklist maken kan ook, door dit document te downloaden en aan te passen: Checklist schoolkeuze voortgezet onderwijs (Word). Download
 • Brochure hoogbegaafdheid - Onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen
 • Met succes van voortgezet naar vervolgonderwijs (MBO, HBO, WO) voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte.  Download
 • Een diploma VMBO-t, HAVO of VWO in het regulier VO: óók haalbaar voor begaafde leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte!Informatiebrochure voor samenwerkingsverbanden en scholen. Verkorte versie van het uitgebreide evaluatieverslag 'Diplomagericht HAVO/VWO-onderwijs voor ASS-leerlingen in de regio zuid: succesfactoren, knelpunten en aanbevelingen' (zie onder blauwdrukken/evaluaties). Download
 • Educpres voor uitvallers in het onderwijs
  Voor kinderen die op school niet te handhaven zijn vanwege zeer ernstige gedragsproblemen waar veelal een persoonlijkheids- en/of ontwikkelingsstoornis aan ten grondslag ligt, is in de afgelopen jaren in Wervershoof een kleinschalig zorg/onderwijsproject ontwikkeld. Het heet Educpres. Educpres is voor deze kinderen (thuiszitters) succesvol gebleken. Het lukt om deze kinderen 'op de rails' te houden en daarmee een uithuisplaatsing te voorkomen. Download
 • Educpres-Zaanstreek eindverslag
  In dit eindverslag wordt beschreven hoe het project voor thuiszitters bij Praktijk de Regenboog wordt vormgegeven. Educpres is een zorg/onderwijsarrangement in de vorm van dagbesteding met onderwijsactiviteiten voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar die zijn vastgelopen in het onderwijs, thuis en/of in hun vrijetijdsbesteding. Download
 • Van individuele casuistiek naar casusoverstijgende oplossing?! Kort verslag van een OC+-initiatief rond thuiszittende leerlingen uit het primair onderwijs in de regio Eindhoven. Download