Jaarverslagen

Jaarlijks rapporteert SOSO/Onderwijsconsulenten aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over haar activiteiten. Op deze pagina vindt u van de laatste drie schooljaren een inhoudelijk verslag waarin trends worden beschreven en aanbevelingen worden gedaan.

Rapport 2016/2017

Rapport Onderwijsconsulenten 1 augustus 2016 - 1 augustus 2017 Jaarverslag Onderwijsconsulenten 2016-2017.pdf

Rapport SOSO/Onderwijsconsulenten 1 augustus 2015 - 1 augustus 2016 Download
 
Rapport SOSO/Onderwijsconsulenten 1 augustus 2014 - 1 augustus 2015 Rapport 20142015

Rapport SOSO/Onderwijsconsulenten(+) 1 augustus 2013 - 1 augustus 2014 Download
 
Rapportage SOSO/Onderwijsconsulenten(+) 1 augustus 2012 - 1 augustus 2013  Download
Flyer met kerngegevens uit deze rapportage Download
 
Rapportage SOSO/Onderwijsconsulenten(+) 1 augustus 2011 - 1 augustus 2012 Download
Flyer met kerngegevens uit deze rapportage Download
 
Verslagen van eerdere jaren zijn op te vragen via info@onderwijsconsulenten.nl