Aanmelden

Via de web-formulieren op deze pagina kunt u zich aanmelden voor advies en/of bemiddeling door een onderwijs(zorg)consulent.

LET OP:
Donderdagmiddag 22 februari is het kantoor alleen bereikbaar tussen 9:00 uur en 12:30 uur. Vrijdag 23 februari is het kantoor de gehele dag gesloten.


In de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland zijn onderwijsconsulenten niet meer op korte termijn beschikbaar, houd rekening met een wachttijd van meerdere weken.

Wanneer kan er geen onderwijsconsulent worden ingezet?

Een onderwijs(zorg)consulent kan niet worden ingeschakeld wanneer de hulpvraag gericht is op:

 • problematiek op het niveau van hoger onderwijs (HBO en Universiteit); de onderwijs(zorg)consulenten zijn beschikbaar voor problematiek op primair onderwijs (inclusief speciaal onderwijs), voortgezet onderwijs (inclusief voortgezet speciaal onderwijs) en het middelbaar beroepsonderwijs
 • een lopende juridische procedure over de problematiek
 • een leerling die langdurig thuiszit omdat deze zelf niet gemotiveerd is (langdurig spijbelen)
 • niet eens zijn met doublure of niveaubepaling voortgezet onderwijs

Waar moet een aanmelding aan voldoen?

De onderwijs(zorg)consulenten kunnen worden ingeschakeld wanneer er sprake is van (minimaal) één van de onderstaande situaties:

 • de leerling zit langdurig thuis (langer dan vier weken verwijderd of geschorst zonder uitzicht op een onderwijsplek op korte termijn)
 • plaatsingsproblematiek van een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte
 • problemen met betrekking tot de ondersteuning of begeleiding van een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte
 • problemen met betrekking tot het organiseren van het onderwijszorgarrangement voor een leerling (inzet van zorg op school).

Wanneer u twijfelt of er een onderwijs(zorg)consulent kan worden ingezet, kunt u contact met ons opnemen om de mogelijkheden te verkennen.

Na een digitale aanmelding wordt u zo snel mogelijk gebeld door een intakemedewerker, die u een aantal vragen zal stellen om te beoordelen of er een onderwijsconsulent of onderwijszorgconsulent kan worden toegewezen. De intakemedewerker registreert de hulpvraag en noteert een aantal gegevens. Als u in aanmerking komt voor de hulp van een onderwijs(zorg)consulent wijst het bureau de casus toe aan een consulent in de betreffende regio. Deze neemt binnen maximaal vijf werkdagen na aanmelding contact op met de ouders of gezaghebbende.

U kunt ook telefonisch aanmelden, daarvoor neemt u contact op met het bureau. U wordt dan doorverbonden met een intakemedewerker.

Een aanmelding kan onder andere gedaan worden door:
 • de ouders of wettelijk vertegenwoordiger van een leerling
 • de leerling zelf (wanneer de leerling jonger dan 16 jaar is, is toestemming van de ouder nodig)
 • een medewerker van een school
 • de leerplichtambtenaar
 • een vertegenwoordiger van betrokken organisaties zoals een zorginstelling of samenwerkingsverband

Let op: een aanmelder die niet de ouder (wettelijk vertegenwoordiger) van de (minderjarige) leerling is, moet de ouders op de hoogte stellen van het voornemen een verzoek tot advies en/of bemiddeling bij de onderwijs(zorg)consulenten in te dienen. De ouders (en de leerling vanaf 12 jaar) dienen toestemming te geven voor het doorgeven van hun persoonsgegevens. Wanneer het een meerderjarige jongere betreft (bijv. in het geval van middelbaar beroepsonderwijs) is toestemming van de ouders niet nodig, wel dient er in dat geval toestemming van de jongere zelf te zijn.

Blanco toestemmingsformulier inzet Onderwijsconsulent