Contact

U kunt een aanmelding doen via het aanmeldformulier of door te bellen naar het centrale nummer 070-312 28 87. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.30 uur en van 13:30 tot 16.30 uur.

Vanwege een grote vraag naar onderwijsconsulenten in de regio Zuid-Holland zijn in deze provincie onderwijsconsulenten op korte termijn niet beschikbaar. Houd rekening met een wachttijd.

 

Bureau Onderwijsconsulenten is ondergebracht bij Stichting Ondersteuning Scholen en Ouders (SOSO). De bestuurssamenstelling kunt u hier vinden:    Bestuurssamenstelling SOSO

Het bureau regelt alle administratie rond een bemiddelingsprocedure. Eventuele afwijkende sluitingstijden kunt u vinden in de agenda.

Indien u de onderwijs(zorg)consulent wilt spreken die aan u is toegewezen, kunt u naar het centrale nummer bellen. U wordt dan doorverbonden met de onderwijs(zorg)consulent in kwestie. U kunt ons ook een email sturen via info@onderwijsconsulenten.nl, of onderstaand contactformulier invullen.

Heeft u een klacht?

Wanneer u een klacht heeft over Onderwijsconsulenten of één van haar medewerkers dan kunt u hiervoor een klacht indienen bij onze klachtfunctionaris door uw klacht te mailen naar info@onderwijsconsulenten.nl of telefonisch contact op te nemen via 070-3122887. Wij streven ernaar om klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 4-6 weken na ontvangst te behandelen en zo mogelijk op te lossen. Neem in uw mail in ieder geval op:

  • Uw naam en contactgegevens
  • De naam van de leerling waar het om gaat
  • De naam van de onderwijsconsulent of bureaumedewerker op wie uw klacht betrekking heeft
  • Een omschrijving van de klacht

Mocht de klachtbehandeling door de klachtfunctionaris van Onderwijsconsulenten niet tot een oplossing hebben geleid, dan is er de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs van de stichting Onderwijsgeschillen. Het eerst voorleggen van de klacht aan de klachtfunctionaris van Onderwijsconsulenten is geen voorwaarde voor behandeling door de LKC. De klacht kan ook rechtstreeks bij de LKC gemeld worden. Voor meer informatie kunt u onze  klachtenregeling  raadplegen.

Rechten van betrokkene(n) onder de AVG

Wilt u gebruik maken van de rechten van betrokkene(n) onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), zoals inzage in of rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens van u of uw kind? U kunt hier een verzoek voor indienen door het onderstaande contactformulier in te vullen.

Wat is 4 + 10?